Start Mapa strony Kontakt
  Expedycja - Centrum Nurkowe Wrocław - Kursy nurkowe PADI  
Kursy nurkowe PADI nurek ratownik

PADI RESCUE DIVER
nurek ratownik

Kurs Rescue Diver, to bardzo ciekawy kurs dla tych wszystkich, którzy chcą jeszcze bardziej być profesjonalni podczas nurkowania. Dzięki temu kursowi poznasz techniki ratownictwa nurkowego i staniesz się bardziej profesjonalny. Jest to jeden z tych kroków, który zmienia życie. Nagle masz wiedzę i kompetencje, aby udzielać pomocy przedmedycznej, organizować i kierować akcjami ratunkowymi. 

Wymagania wstępne

  • po rozpoczęciu kursu i przed przystąpieniem do 2-giej sesji rozwoju wiedzy należy ukończyć kurs Emergency First Response
  • aby uczestniczyć w ratowniczych sesjach szkoleniowych na basenie lub wodach basenopodobnych, kursant musi posiadać certyfikat PADI Open Water Diver / PADI Junior Open Water Diver lub inny kwalifikujący stopień innej organizacji szkoleniowej
  • aby uczestniczyć w ratowniczych sesjach szkoleniowych na wodach otwartych, kursant musi posiadać certyfikat PADI Advanced Open Water Diver / PADI Junior Advanced Open Water Diver lub inny kwalifikujący stopień innej organizacji szkoleniowej, zalogowane minimum 20 nurkowań oraz doświadczenie w dziedzinie nurkowania głębokiego i podwodnej nawigacji
  • minimalny wiek - ukończone 12 lat

Program

  • teoretyczne sesje szkoleniowe - sesje rozwoju wiedzy
  • ratownicze sesje szkoleniowe na wodach basenowych lub basenopodobnych
  • scenariusze ratownicze na wodach otwartych
  • egzamin

Szczególnie polecamy ten kurs wszystkim tym, którzy chcą zostać w przyszłości instruktorami nurkowania, młodszym ratownikom WOPR i ratownikom WOPR(po wcześniejszym spełnieniu wymogów certyfikacji nurkowej) - co ewidentnie zwiększa wasze możliwości zatrudnienia, służbom mundurowym - wojsko, policja, straż pożarna, studentom wychowania fizycznego.

Czas trwania:
około 6-7 dni

Sprzęt nurkowy:
Uczestnikom zajęć może być wypożyczony odpłatnie  sprzęt nurkowy wymagany do przeprowadzenia kursu.

Certyfikat i uprawnienia:
Po zakończeniu programu uczestnik otrzymuje certyfikat PADI Rescue Diver stanowiący potwierdzenie wiedzy i kompetencji w zakresie ratownictwa nurkowego. Absolwenci tego kursu są jednocześnie kwalifikowanymi ratownikami przedmedycznymi Emergency First Response.

Cena 900 zł