Start Mapa strony Kontakt
  Expedycja - Centrum Nurkowe Wrocław - Kursy nurkowe PADI  
Kursy nurkowe PADI uprawnienia zawodowe

PADI DIVEMASTER
pierwszy kurs dla profesjonalisty nurkowego PADI

PADI Divemaster, to kurs, który stawia cię tylko o krok od zostania Instruktorem Nurkowania organizacji PADI. Divemaster jest profesjonalnym przewodnikiem certyfikowanych nurków i może prowadzić niektóre programy PADI. Divemaster PADI to osoba, które bez problemu znajdzie zatrudnienie w każdym Centrum Nurkowym na całym świecie.

Wymagania wstępne

 • być certyfikowanym na stopień PADI Advanced Open Water Diver lub inny kwalifikacyjny innej organizacji szkoleniowej
 • być certyfikowanym na stopień PADI Rescue Diver lub inny kwalifikujący innej organizacji szkoleniowej
 • wykonać i mieć udokumentowanych we własnej książeczce nurkowej (log book) 20 nurkowań ( do zakończenia kursu i certyfikacji kursant musi przedstawić potwierdzenie zalogowanych 60-ciu nurkowań)
 • mieć ukończone 18 lat
 • dostarczyć zaświadczenie lekarskie oświadczające, że kandydat może uprawiać nurkowanie (nie starsze niż 12 miesięcy)
 • przedłożyć dowód ukończenia kursu Emergency First Response Primary Care (CPR) oraz Secondary Care (drugorzędna pierwsza pomoc) lub odpowiedni innej organizacji w okresie ostatnich 24 miesięcy

Program

Weekend pierwszy

Dzień pierwszy

 • sesja teoretyczna - Temat nr 1 Rola oraz charakterystyka Divemastera PADI. Temat 2 (część 1): Nadzorowanie certyfikowanych nurków (wymogi zaliczeniowe 1-18)
 • sesja praktyczna - Umiejętności oraz zadania pływackie 1 i 2 wody basenowe. Zamiana sprzętu - wymagane zadanie zaliczeniowe nr 2
 • samodzielna nauka - Awaryjny plan ewakuacyjny - zadanie do ukończenia przed certyfikacją. Rozdział 3 podręcznika Divemaster.

Dzień drugi

 • sesja teoretyczna - Temat 2 (część II): Nadzorowanie certyfikowanych nurków (wymogi zaliczeniowe 19-25). Temat 3: asystowanie przy szkoleniach
 • sesja praktyczna - Ocena umiejętności ratowniczych. Ocena umiejętności nurkowych. Umiejętności oraz zadania pływackie 3 i 4
 • samodzielna nauka - przygotować na kolejne zajęcia - Fizyka nurkowania, fizjologia nurkowania - rozdziały 4,6,7 podręcznika Divemastera PADI

Weekend drugi

Dzień trzeci

 • sesja teoretyczna - Temat nr 9: Kursy prowadzone przez Divemastera. Temat nr 10: Zarządzanie ryzykiem.
 • sesja praktyczna - Kursy prowadzone przez Divemastera PADI - wymagane zadania zaliczeniowe 3
 • samodzielna nauka - Wymagane zadanie zaliczeniowe 1 - Mapowanie - zadanie do ukończenia przed certyfikacją.

Dzień czwarty

 • sesja teoretyczna - Temat nr 4: Wprowadzenie do teorii nurkowania. Teoria nr 5: Fizyka nurkowania - powtórka / pytania. Temat nr 6: Fizjologia nurkowania - powtórka / pytania.
 • sesja praktyczna - Sesja doszkalająca oraz poprawkowa. Rozpoczęcie praktyki i/lub praktyczne zadania zaliczeniowe.
 • samodzielna nauka - przygotować na kolejne zajęcia - Teoria dekompresji i Rekreacyjny Planer Nurkowań PADI (RDP , eRDP). Sprzęt - rozdziały 5,8,9 z podręcznika Divemastera PADI.

Weekend trzeci

Dzień piąty

 • sesja teoretyczna - Temat nr 7: Sprzęt - powtórka / pytania. Temat nr 8: Teoria dekompresji i Rekreacyjny Planer Nurkowań PADI (RDP) - powtórka / pytania.Temat nr 11: Biznes nurkowy.
 • sesja praktyczna - praktyki i/lub praktyczne zadania zaliczeniowe.

Dzień szósty

 • sesja teoretyczna - Temat nr 12: Twoja kariera nurkowa. Egzamin końcowy kursu Divemaster
 • sesja praktyczna - Praktyki i/lub praktyczne zadania zaliczeniowe.

Czas trwania:
ok 6-8 dni w zależności od liczby słuchaczy i ustalenia planu zajęć

Sprzęt nurkowy:
Uczestnikom zajęć może być wypożyczony odpłatnie  sprzęt nurkowy wymagany do przeprowadzenia kursu. Zalecamy, aby kursanci posiadali własny sprzęt nurkowy (ABC - /maska, fajka, płetwy/, jacket - kamizelka wypornościowo - ratunkowa, automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza, gwizdek, sygnalizator podwodny, tabliczka do pisania pod wodą, maska do resuscytacji, kombinezon nurkowy (pianka, suchy skafander)

Certyfikat i uprawnienia:
Po zakończeniu programu uczestnik otrzymuje certyfikat PADI Divemaster.

Certyfikowany Divemaster PADI o aktywnym statusie może:

1.Samodzielnie prowadzić wycieczkę podwodną podczas nurkowań szkoleniowych nr 2,3,4 na kursach Open Water Diver / Scuba Diver, w relacji 2:1 (dwóch uczestników na jednego Divemastera).

2.Towarzyszyć kursantom na szkoleniu Open Water Diver / Scuba Diver pod pośrednim nadzorem Instruktora - (podczas pływania po powierzchni od miejsc zanurzenia/ wynurzenia, podczas ćwiczenia nawigacyjnego, nadzorowania grupy na powierzchni lub pod wodą w czasie gdy instruktor przeprowadza demonstrację lub ocenę umiejętności z kursantem lub parą kursantów).

3.Przeprowadzać kolejne nurkowania podczas programu Discover Scuba Diving w relacji 2:1 (jeżeli jest ubezpieczony), po tym jak uczestnicy pozytywnie zaliczą pod nadzorem Instruktora PADI nurkowanie szkoleniowe nr 1 w ramach tego programu.

4. Przeprowadzać program PADI Discover Local Diving ( o ile Divemaster spełnia wymagania związane z ubezpieczeniem).

5.    Przeprowadzać program PADI Discover Snorkeling ( o ile Divemaster spełnia wymagania związane z ubezpieczeniem).

6.    Przeprowadzać program PADI Scuba Review dla certyfikowanych nurków Open Water Diver lub o wyższym poziomie certyfikacji lub dla osób z certyfikatem Scuba Diver PADI, które pragną tylko odświeżyć swoje umiejętności ( o ile Divemaster spełnia wymagania związane z ubezpieczeniem).

7.    Towarzyszyć kursantom podczas ich nurkowań szkoleniowych w ramach kursów PADI Adventure in Diving, kursów specjalistycznych i kursu Nurka Ratownika.

8..   Ogólnie nadzorować kursantów jak i nurków certyfikowanych podczas szkoleń lub innych aktywności nurkowych, pomagając podczas planowania i organizowania nurkowania oraz samego nurkowania.

9.     Asystować Instruktorowi PADI o statusie nauczycielskim podczas prowadzenia szkoleń nurkowych na wodach otwartych i wodach basenowych lub basenopodobnych.

10.  Przeprowadzać samodzielnie kurs PADI Skin Diver oraz certyfikować uczestników kursu.

11.  Prowadzić zajęcia basenowe w części dotyczącej pływania w ABC podczas nurkowania nr 2,3,4 lub 5 kursu Open Water Diver.

12.  Po ukończeniu kursu Instruktorskiego Emergency First Response, samodzielnie prowadzić kursy Emergency First Response.

13. Samodzielnie prowadzić program Discover Scuba Diving w basenie lub wodach basenopodobnych do maksymalnej głębokości 6 metrów, jeśli Divemaster otrzymał kwalifikację jako Discover Scuba Diving Leader.

14. Po uzyskaniu specjalizacji do nauczania specjalizacji Cyfrowa Fotografia Podwodna pod nadzorem Instruktora tej specjalizacji. 

Jak możesz zauważyć - Divemaster PADI, to profesjonalista i posiada bardzo duże uprawnienia szkoleniowe oraz w zakresie prowadzenia wycieczek podwodnych dla certyfikowanych nurków.


 Cena 2700 zł